Razrabotki

Законодателен процес

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 16 страници

Съдържание

  1. Въведение
  1. Законодателен процес
  2. Етапи и законови изисквания
  1. Законодателна инициатива
  1. Обсъждане и гласуване на законопроекта
  1. Заключение

Използвана литература:

  1. Друмева, Е. Конституционно право. София, 2013.
  2. Друмева, Е., Законодателна дейност на правителството в съвременната буржоазна държава, София, 1987.
  3. Колев,Т.,Теория на правотворческата дейност. УИ „Св. Климент Охридски“, София, 2006.
  4. Спасов,Б.,Съставяне на правни нормативни актове. Издателство „Фенея“, София, 2006.