Razrabotki

Закон за независимия финансов одит

Продажна цена Цена 25.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 11 страници

Съдържание:

  1. Увод
  2. Независим финансов одит
  3. Приложение на Закона за независим финансов одит

3.1. Правна рамка

3.2. Същност и обяснение.

3.3. Цели и принципи на независимия финансов одит

  • Обхват на независимия финансов одит

3.5. Използване и приложение

3.6. Организация, документиране и заключения

  1. 4. Заключение

Използвана литература:

  • Закон за независимия финансов одит;
  • bg;
  • org;
  • bg
  • Основи на финансовия контрол – Живко Райков, София 2011