razrabotki

Закон за предучилищното и училищно образование – обща характеристика

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

15 страници - реферат

Съдържание:

  1. Увод
  2. Необходимост от създаване на нов закон за предучилищното и училищното образование.
  3. Изложение

3.1. Основни положения в законопроекта

  1. Анализ на новият закон за предучилищно и училищно образование

4.1. Нов закон за предучилищно образование

4.2. Нов закон за училищно образование

  1. Иновативни идеи в закона
  2. Обобщение. Силни и слаби страни на закона

Литература:

  1. Програма „Учене през целия живот”
  2. Закон за училищно образование
  3. Министерство на образованието и науката