Razrabotki

Заложби, способности и таланти при учениците

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 10 страници  

Съдържание

  1. УВОД
  2. Заложби, способности и таланти при учениците
    • Развитие на креативността в класната стая
    • Развитие на творческите способности в извънкласните дейности
  3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЯ: 

  1. Керековски, И. Децата с високи способности-радост и грижи. София. Желев и сие. 1992 г. Лисийска, З. Методика за формиране на творчески художествено-конструктивни способности у деца от начална училищна възраст. София. Веда Словена. 1994 г.
  2. Янчев, Я. За ранно откриване на творческите способности и тяхното формиране. София. Народна просвета.
  3. Sternberg, R. and others. Conceptions of giftedness. altascapacidadesrioja.com http://altascapacidadesrioja.com/wp-content/uploads/2016/11/The-Munich-Model-of-Giftedness-Designed-to-Identify-and-Promote-Gifted-1.pdf