Razrabotki

Запазен знак и пиктограма. Особености. Приложението им в обучението на първи – четвърти клас

Продажна цена Цена 35.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 10 страници 

Тема:

Запазен знак и пиктограма. Особености. Приложението им в обучението на първи – четвърти клас

 

Съдържание

  1. Запазен знак и пиктограма. Особености
  2. Приложение на запазен знак и пиктограма в началния курс на обучение

Използвана литература:

  1. Абаджимаринова, Р., Търговска марка бренд, Ciela, 2006.
  2. Добрева, С., Образователни практики за изследване на детското разбиране на метафори, Съвременни аспекти. на образователния дискурс, Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2018.
  3. Йончев, В. Шрифтът през вековете. С.: Български художник, 1964.
  4. Петков, П., Писменост и механизми на четенето и писаното, Шумен: Университетско издателство „Епископ. Константин Преславски“, 2017.
  5. Речник на членовете на думите в българския език, София: Наука и изкуство, 2000.
  6. Симеонов, В., Символите, Св. Кл. Охридски, 1991.