Razrabotki

Заплахи за навлизане на нови конкуренти на туристическия пазар

Продажна цена Цена 25.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 13 страници

Съдържание:

  1. Същност и съдържание на конкуренцията в туризма

1.1. Анализ на конкуренцията  на туристическия пазар 

1.2. Същност на заплахите от нова конкуренция

  1. Състояние и развитие на конкуренцията в туристическата индустрия

2.1. Навлизане на нови конкуренти

2.2. Същност и значение на клъстерите

2.3. Основните трудности, стоящи пред кооперирането на туристическите предприятия

  1. Добри практики и тенденции в развитието на туризма
  1. Заключение

 

Използвана литература:

1.Ангел Ангелов-Основи на мениджмънта.

2.Анастасия Станчева- Основи на управлението

  1. Дракър,П., Мениджмънт предизвикателствата през 21 век.
  2. Дамянова, А., И. Марчевски. 1993. Международен маркетинг, Свищов.
  3. Зайлер, А. 1998. Маркетинг – успешно реализиране в практиката, С., Информа - ИЦТТ.
  4. Маринова, Е. 1993. Маркетинг, Варна, PRINCEPS. *** Пазар на българските туристически услуги. Възможности за сигментиране, Интернет издание.
  5. Спиридонов, И., Т. Горчева. 1993. Международна икономика, Свищов.