Razrabotki

Защита на класифицирана информация

Продажна цена Цена 60.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

32 страници - теоретична разработка

Актуалността на темата произлиза от това, че днес националната сигурност на която и да е страна може да се гарантира само чрез изграждане на еволюционно развиваща се комплексна автоматизирана информационна система за стратегическо управление, в която се анализират всички действащи фактори и се осигурява възможност за вземане на ефективни решения.  

 Съдържание:

 1. Същност на класифицираната информация
 2. Политика и процедури за информационна сигурност и защита на класифицираната информация
 3. Защита на информацията в автоматизираните информационни системи и мрежи.

3.1. Нерегламентиран достъп до класифицирана информация.

3.2. Заплахи за АИС и мрежи.

3.3. Видове атаки към АИС и мрежи.

3.4.      Организационно-технически аспекти на защитата на класифицираната информация в АИС или мрежи.    

3.4.1. Управленски мерки за защита на класифицираната информация в АИС и мрежи.

3.4.2. Организационни мерки за защита на класифицираната информация в АИС и мрежи.

3.5. Програмно-технически аспекти на защита на класифицираната информация.

3.5.1. Програмни средства за защита на класифицираната информация.

3.5.2. Технически способи за защита на класифицираната информация.

Заключение

Използвана литература:

 

 • Закон за защита на класифицирана информация.
 • Правилник за прилагане на закона за класифицирана информация.
 • Наредба за задължителните общи условия за сигурност на АИС или мрежи, в които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация.
 • Концепция и политика за информационна сигурност.
 • Допълнителни разпоредби на Наредбата за задължителните общи условия за сигурност на АИС или мрежи.
 • Шиндър, Д., Компютърни мрежи, Софтпрес, София
 • Бояджиева, Ю., Компютърна престъпност, МВР, НИКК, София, 2004г.
 • Семерджиев, Ц., Сигурност и защита на информацията, Класика и Стил, София, 2007 г.
 • Петришки, Г., Защита на класифицираната информация – въпроси и отговори, Симолини, София, 2006 г.
 • http://www.cio.bg/?call=USE~home;&page=paper&n=376 - Изисквания към АИС и мрежи, поддържащи класифицирана информация
 • http://www.dksi.bg/bg/Regulatory+Framework/Mandatory+Guidelines/naredba_AIS.htm - Наредба за задължителните общи условия за сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи, в които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация
 • http://www.indexbg.bg/web/bg/Software/app/klas_info.html - АИС "Класифицирана информация"
 • http://lex.bg/bg/laws/tree/laws - Закон за защита на класифицирана информация