Razrabotki

Защита на лични данни

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

17 страници - теоретична разработка

Съдържание:

 1. Въведение
 1. Същност на защитата на лични данни
 1. Защита на правото на непрокосновенност на личния живот
 1. Предоставяне на лични данни
 2. Администратор на лични данни
 • Задължения на администратора на лични данни
 1. Контролната дейност на Комисия

Литература:

 • Семерджиев, Ц., Сигурност и защита на информацията, Класика и Стил, София, 2007 г.
 • https://pravatami.bg/846
 • http://privacy.gateway.bg/htmls/page.php?category=107&id=92
 • http://econ.bg/
 • ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. В сила от 01.01.2002 г.доп. ДВ. бр.81 от 14 Октомври 2016г.
 • ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН. брой 4 (13), юли 2018