razrabotki

Защита срещу недопустимо съдебно решение

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

11 страници - курсова работа

       Съдържание:

  1. Увод.
  2. Съдебното решение като юридическа категория и иманентните му характеристики.
  3. Пороци на съдебното решение- недопустимо съдебно решение.
  4. Защита срещу недопустимо съдебно решение.
  5. Заключение.

Използвана литература:

  1. Корнезов, Л. Гражданско съдопроизводство. 1 Т, 2009
  2. Иванов, А. Съдебни актове в гражданското съдопроизводство, С.,2017
  3. Сталев, Ж.Българско гражданско процесуално право, С.,1988
  4. Георгиев,Г.,Л.Велинов, Юридически речник,С.,1999