Razrabotki

Защитена местност – „Мелнишки пирамиди“

Продажна цена Цена 35.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 16 страници

Съдържание:

 1. Увод
 2. Географски особености
 3. Състав и образуване
 4. Мелнишките пирамиди – защитена местност
 5. Растителен и животински свят
 6. Мелнишките пирамиди като природна забележителност.
 7. Екологичен проблем

Използвана литература:

 • Берова, Д., Димитрова, Л., Плановете за управление на защитени територии –съвременен подход за природозащита и регионално развитие, Юбилеен сборник “50 години ландшафтна архитектура” София. 2001.
 • Василев, П., Ендемичните растителни съобщества в планините на България и тяхното опазване. В: Межд. симп. “Взаимоотношенията човек-планински екосистеми”, Враца,1991.
 • Вълчев, П., Хората и националните паркове. Нагласи, практики, перспективи.Социално икономически изследвания в подкрепа на управлението на Националните паркове “Централен Балкан” и “Рила”,С. 2000.
 • Георгиев, Г., Народните паркове и резервати в България. Просвета, С., 1993.