razrabotki

За изследване готовността на децата за училище по математика в 1 клас. 3 вариант

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

12 страници - изследване/курсова работа

Съдържание:

  1. Увод
  2. Изследване за училищна готовност по математика

С цел проучване на математическата подготовка на първокласниците се проведе изследване на 20 деца, първокласници.

Изследването се проведе в ОУ „…………….“ град …………., с ученици от първи клас, в класа  на г-жа …………...

Тест за училищна готовност:

Диагностика: Равнище на знанията

Модифициран тест за училищна готовност по Бижков

Изводи и препоръки

Приложение: Тест за училищна готовност по математика

 

Литература:

  • Бижков, Г. Тест за диагностика на децата за училище. 2011
  • Димитров, Д. Подготовка на децата за училище по математика. Бл., 2011
  • Димитров, Д., А. Манова. Методика на обучението по математика в началните класове. Бл.., 2013