Razrabotki

За изследване готовността на децата за училище по математика. 1 Вариант

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 11 страници

Съдържание:

 1. Увод
 2. Изследване за училищна готовност по математика
 3. Диагностика: Равнище на знанията. Модифициран тест за училищна готовност по Бижков
 4. Изводи
 5. Литература

 

 1. Изследване за училищна готовност по математика

С цел проучване на математическата подготовка на първокласниците се проведе изследване на 24 деца, първокласници.

Задачи на изследването: установяване на изходящи умения от децата постъпили в първи клас свързани с: броене, събиране, изваждане, геометрични фигури. Установяване на основните им знания. 

Тест за училищна готовност:

В теста за училищна готовност са използвани 5 задачи, както следва:

 • Първа задача: броене;
 • Втора задача: установяване на съответствие между множества
 • Трета задача: Цифри
 • Четвърта задача: Събиране и изваждане
 • Пета задача: Геометрични фигури

Изводи:

Препоръки:

         Използвана литература:

 • Бижков, Г. Тест за диагностика на децата за училище. 2011.
 • Димитров, Д. Подготовка на децата за училище по математика. Бл., 2011.
 • Димитров, Д., А. Манова. Методика на обучението по математика в началните класове. Бл., 2013.