Razrabotki

„За“ и „Против“ евтаназията. Евтаназията законодателства в Европа и САЩ

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 13 страници

Съдържание

  1. „За“ и „Против“ евтаназия
  2. Исторически поглед към евтаназията.
  3. Евтаназията в законодателствата на различни държави
  4. Заключение

Използвана литература:

  • Буров Ст., Пехливанова П.– “Малък речник на чуждите думи в българския език” С., 1999г.
  • Георгиев,  Ив. -„Правото  на  смърт  (юридически  аспекти  на  евтанзията)“,  „Съвременно  право“,бр.No3/2006г.,(63-79)
  • Ламбрева Д., Палиативни сестрински грижи, София, 2011
  • Лисаев, П. - „Евтаназия или медицински контрол на умирането и смъртта“, 1999, С, „Карат“ (9-10), ISBN 9954-9863-06-9
  • Тодоров, Цв. – “Евтаназията – право на достойната смърт”, Юридически сборник – Бургаски свободен университет, том VII С., 1997 г.