Razrabotki

Здравето и болестта

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 9 страници

Съдържание:

  1. Здраве – същност
  2. Болест
  3. Обществено здраве
  4. Системен подход при анализа на общественото здраве
  5. Основни индикатори и показатели на общественото здраве
  6. Показатели (измерители) на общественото здраве
  7. Дейности по опазване на здравето на населението

Литература:

  1. Проф. д-р Миладин Апостолов „Исторически, социални и етични измерения на медицината”
  2. Проф. д-р Станка Маркова. Дм., „Социална медицина н Обществено здраве”
  3. Васка Станчева –Попкостадинова „Психохигиена и психопрофилактика”