Razrabotki

Здравето като фактор за геодемографски системи

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

12 страници - реферат

Съдържание:

1.Увод  

2. Обществено здраве като фактор на геодемографията

3.Основни индикатори и показатели  на общественото здраве

 4. Геодемографски показатели (измерители) на общественото здраве

4.1. Демографски показатели

  1. Геодемографска ситуация на градовете в България

5.1. Раждаемост на населението

5.2. Смъртност на населението

5.3. Естествен прираст на населението

5.4. Брачност и бракоразводност

5.5. Вътрешна миграция на населението

 6. Увеличаване на средната продължителност на живота

 7. Здравна политика в България

 

Литература

  • Гълъбов, Ат.,Холистичен подход и холистична медицина, Здраве и болест- съвременни определения, С., 2008
  • Дринов, М. „Демографската ситуация в България”
  • Салчев, П.,Здраве и болест, С., 2006.