Razrabotki

Здраве, обществено здраве, показатели за общественото здраве

Продажна цена Цена 10.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 9 странници                                                                                                                                 Съдържание:

  1. Здраве
  2. Обществено здраве
  3. Системен подход при анализа на общественото здраве
  4. Основни индикатори и показатели на общественото здраве
  5. Показатели (измерители) на общественото здраве

 

Литература

  1. Проф. д-р Миладин Апостолов „Исторически, социални и етични измерения на медицината”
  2. Проф. д-р Станка Маркова. Дм., „Социална медицина н Обществено здраве”
  3. Васка Станчева –Попкостадинова „Психохигиена и психопрофилактика”