Razrabotki

Здравословно хранене. Хранене при отделни популационни групи

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 10 страници 

Съдържание: 

  1. Увод
  2. Храненето като биологичен и социален процес
  3. Здравословно хранене
  4. Елементи на храненето
  5. Хранене при различните възрастови и професионални групи от населението
  6. Заключение

Използвана литература: 

  • Пенчева, С. Когнитивна невропсихология. Изд. “Веда Словена - ЖГ”, С, 2000
  • Хилерт, А., У. Кунц. Нарушения на храненето. ЛИК, С, 2001
  • Препоръки за здравословно хранене на деца на 3-6 години България, НЦООЗ,София, 2008
  • Лекционен курс – проф. Димитров