Razrabotki

Значение и важност на иновациите

Продажна цена Цена 35.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 16 страници

Съдържание:

1. Иновации - концепция и структура

2. Индекс на иновациите

 1. Финансиране на инфраструктурни иновации на фирми
 2. Иновационен проект на фирми
 3. Рискът при изпълнение на фирмени иновационни проекти
 4. Рисковият характер на иновационните проекти, изпълнявани във фирмите
 5. Рискът при конкретните дейности за изпълнение на иновационните проекти

7.1. Рискът при приложното развитие на научния продукт

7.2. Рискът при проектирането

7.3. Рискът при подготовката на фирмата за иновиране

7.4. Рискът при опитното производство и усвояването на производството

7.5. Рискът при маркетинговите дейности

 1. Възможности за прилагане на методите за управление на риска при иновационните проекти

Литература:

 1. Балабанов, И. Т., Риск менеджмент, М., Финансы и статистика, 1996.
 2. Георгиев, Ив., Основи на инвестирането, С., УИ „Стопанство”, 1999.
 3. Георгиев, Ив., Рискът при инвестиране. Анализ и оценка, ОПКК при ВИИ, 1989.
 4. Георгиев, Ив., Цв. Цветков, Мениджмънт на фирмените иновации и инвестиции, С., УИ „Стопанство”, 1997.
 5. Драганов, Хр., Управление на риска, Тракия-М, 2003.
 6. Иновации-политика и практика,М.Петров и колектив, Фондация ,, приложни изследвания и комуникации” 2004год;