Razrabotki

Значение на комуникацията за съвременния човек

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

11 страници разработка

Съдържание

 1. Увод
 2. Увод – същност на понятието „комуникация“
 3. Култура на социалната комуникация
 4. Комуникационна активност
 5. Заключение

Използвана литература:

 • Братанов, Пл., Функционалност на социалната комуникация, София 2003
 • Вацлавик Пол, Бавелас Б. Джанет, Джаксън Дон - „Прагматика на човешкото общуване”, София, Наука и изкуство, 2005
 • Евтимова, Ан., Ефективната невербална комуникация. София, 2011
 • Иванова, Д., Култура на социалното общуване, София 2003
 • Милер, Ж., Как да комуникираме, София 2002
 • Пийз А., Гарнър А., ”Езикът на тялото - Скритият смисъл на думите”, София, Сиела,  2000