Razrabotki

Игри за превенция на агресията и конфликтите

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 14 страници

Съдържание

 1. Въведение
 2. Теоретичен анализ по проблема с агресията
 3. Техники за превенция на агресията и конфликтите

Игри за превенция на агресия и конфликти

Изводи

Пример от практиката

Литература:

 1. Александрова.М Техники за справяне с гнева и намаляване на агресивните прояви на децата.// сп. Педагогика 2013г.,бр.1,стр.134
 2. Атанасова, H. А., Интерактивните методи на обучение като иновация в българското образователно пространство - исторически корени.// сп. Образование, 2008, бр. 2, с. 29-37;
 3. Балабанова М., Конфликтното поведение в детската градина-тревожна реалност В: Детето, неговото семейство и неговата детска градина. Юбилеен сборник на к-ра Пр. педагогика”, УИ, Благоевград, 2006
 4. Йорданова,Т. В помощ на родителите за преодоляване на агресията чрез интерактивни игри и запознаване с правата и задълженията на децата.// сп. Педагогика 2013г.,бр.1,стр.144
 5. Димитрова, И. (2007). Стимулатори на детската агресия. Списание „Обществено образование“, кн. 1.
 6. Къдрева, К.(2007). Децата и ние, или изкуството да си родител. София: изд. къща БАН Ърбин, X. (2005 ). Златните думи. София: Кръгозор.
 7. Кънева, И Интерактивни игри за превенция на агресивното поведение.// сп. Педагогика 2013.
 8. Стаматов, Р. (2008). Детската агресия. Издателство „Хермес“. София.
 9. Тасевска, Д. (2011). Как да работим с агресивните деца. Издателство „Раабе“. София.
 10. Чавдаров, Д. (2008). Агресията. АИ „Проф. Марин Дринов“. София.