Razrabotki

Игри и творчески задачи за обогатяване и активизиране на речника на децата

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 16 страници

Съдържание

 1. Увод
 2. Същност на активизиране на речника в процеса на обучение
 3. Игри и творчески задачи за активиране и обогатяване на речника
 4. Театрализирани дейности в детската градина – игрови и творчески похвати за обогатяване и активизиране на речника
 5. Изводи и заключение

Използвана литература:

 1. Балабанова, М. „Граматика на фантазния дискурс: Развитие на словесно-творческа дейност в детската градина”, С., 1999.
 2. Даскалова, Ф.; Балабанова, М.; Златева, Сл. „Игра, общуване, език”, Б., 1999.
 3. Даскалова, Ф. „Методика на обучението по роден език в детската градина”, П., 1994.
 4. Даскалова, Ф. „Психологически основи на развиващото обучение по роден език в детската градина „, Б., 1995.
 5. Иванова, Г., „Педагогически игрови технологии”, Пловдив, 2000.
 6. Манова-Томова, В. „Емоции и говор”, изд. Народна просвета, С., 1996.
 7. Пенчев, П., „Словесно изпълнителско изкуство”, 1993.
 8. Петкова, Ел. „Предучилищна педагогика:, изд. Наука и изкуство, С., 1977.