Razrabotki

Игрова технология в технологично обучение

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 14 страници

Съдържание

 1. Играта в технологичното обучение
 2. Ситуации за използване на игрови форми и игрови елементи
 3. Варианти на играта в технологичното обучение

3.1. Използване на делови игри

3.2. Игра на роли

3.3. Игрово моделиране

 1. Играта като средтсво за техническо възпитание
 2. Конструктивно-техническа дейност

5.1. Трудът като средство за техническо

 1. Анализ на игрова педагогическа технология

Литература

 1. Гюрова, В., „Образователни стратегии и технологии. Бл., 1996
 2. Димитров Д., Типови игрови технологии за детската градина и началното училище
 3. Димитров, Д., Проблеми на играта в предучилищна възраст, Благоевград, 1985
 4. Иванова, Г. Педагогически игрови технологии, 2000
 5. Пирьов, Г. Децата и ние (актуални проблеми на детството),София 1993