Razrabotki

Игрови похвати при изобразителните дейности и игри с изобразителни материали

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 10 страници

Съдържание

  1. Увод
  2. Игрови принципи на обучение по Изобразително изкуство
  3. Игрови похвати при изобразителните дейности
  4. Приложение на игровите похвати в изобразителната дейност на децата
  5. Сюжетно-ролевата игра като игрови похват в изобразителната дейност – изобразителни материали

Литература:

  1. Ангелова, Л и Пл. Легкоступ. Теория и методика на изобразителното изкуство. С., 2014.
  2. Бояджиева, Н., Възпитание чрез изкуството. С., 1994, 19-20.
  3. Димчев, В. Изобразително изкуство. Методика. С. 1993 г.
  4. Дамянов, Б., Георгиева, Т., Методика по изобразително изкуство работа с материали и техники, Пловдив, 2000
  5. Занков, О., Развитие и диагностика на изобразителните способности на децата от предучилищна и начална училищна възраст. В.Т., 2005, 8