Razrabotki

Игрови технологии и стратегии за учене

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 13 страници

Съдържание:

1.Характерни особености на игровата дейност

  1. Значение на играта за развитие на детето
  2. Игрова педагогическа технология
  3. Игрови метод на училищното обучение
  4. Основни задачи за развитие на СРИ
  5. Заключение

Литература: 

  1. Гюрова, В., „Образователни стратегии и технологии. Бл., 1996
  2. Димитров Д., Типови игрови технологии за детската градина и началното училище
  3. Димитров, Д., Проблеми на играта в предучилищна възраст, Благоевград, 1985
  4. Иванова, Г. Педагогически игрови технологии, 2000
  5. Пирьов, Г. Децата и ние (актуални проблеми на детството),София 1993