Razrabotki

Игротерапия. Игри за овладяване на гнева и агресията

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 13 страници

ОПИСАНИЕ НА ИГРИ:

 1. „Паяжина“ – интерактивна игра;
 2. „Нашите съседи“ – интерактивна игра
 3. „Магическо огледало“ – интерактивна игра
 4. „Имена“ – интерактивна игра
 5. „Обущари“ – интерактивна игра
 6. „Баба, дядо, внучка, магаренце с каручка“ – интерактивна игра
 7. „Приятели“ – игра
 8. „Ако искаш да помогнеш - спри!“ – игра
 9. „Да се запознаем с настроение“ – игра
 10. „Тупни и подай“ – игра
 11. „Премини, без да ме докосваш“ – игра
 12. „Как се чувстваш“ – игра
 13. „Минутка за ласка“ – игра
 14. „Герданче от думи“ – игра
 15. „Настроение“ – музикално-подвижна игра

ИЗВОДИ

Използвана литература:

 1. Кънева,И. Интерактивни игри за превенция на агресивното поведение.// сп. Педагогика 2013г.,бр.1,стр.116
 2. Минева, Д. ,Борисова, Д. Интерактивни игри за превенция на агресивното поведение на децата. // сп. Педагогика 2013г.,бр.1,стр.80
 3. Савова, В. Взаимодействието в детската градина чрез интерактивните игри. // сп. Педагогика 2013г., бр. 1,стр. 90