Razrabotki

Игротерапия и техники за намаляване на конфликти между децата

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 12 страници

 1. Увод
 2. Игротерапия на конфликтно поведение
 3. Техники в игротерапията

Техники

         Игрови техники за намаляване и решаване на конфликти и агресивно поведение:

 • „Разговор с ръце”
 • „Стена на смеха” и „Стена на гнева”.
 • „Магически килим или самолет”.

          „Топка от хартия”

 • „Чантата крещи”.

Игротерапия чрез интерактивни комуникативни игри

 • „Синоптици”
 • .„Моделирай настроението”
 • „Топка в кръг”
 • „Хвани куче, лиса за опашката”
 • „Две козлета” 
 • „Книжни топки”
 • „Говорещ микрофон
 • „Аз започвам, ти довърши”
 • ”Надуй балона и издухай агресията”
 • „Групова история”
 • „Как се чувстваш“
 • Игра „Минутка за ласка“
 • Игра: „Зад паравана"
 • Заключение

Литература:

 • Александрова, Мария.Техники за справяне с гнева и намаляване на агресивните прояви на децата/Мария Александрова // Педагогика, LXXXV, 2013, № 1
 • Колева, Румяна и др. Превенция на агресията в детската градина със споделено щастие и любов./ Румяна Колева, Петя Атанасова // П е д а г о г и к а, LXXXV, 2013, № 1
 • Миланова, Ев. И др., Изкуството за превенция на агресивното поведение на децата. //сп. Педагогика, кн.1, 2013
 • Първановска, А. Модел за изграждане на умения за разрешаване на конфликти в предучилищна възраст - Сп. „Дом, дете, детска градина”, бр. 5, 2012
 • Цветанска, Силвия. Комуникативни техники за разрешаване на конфликти /Силвия Цветанска/ Педагогика, № 11/2005