Razrabotki

Игротерапия. Техники за намаляване на конфликтно и агресивно поведение

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 14 страници

Съдържание:

1.Същност на игротерапията

  1. Техники използвани в игротерапията

Техники: игровата терапия.

         Използвани са техники под формата на игри, като са включени и интерактивни игри.

         Игра 1 „Диктувано рисуване“

         Игра 2 „Дистанционно рисуване“

Игра 3 „Паяжина“

Игра 4  „Игра на кукли“

Игра 5 „Тиха игра в кръг“

Игра 6 „Игра за отгатване на чувства“

Игра 7 Диктувано рисуване”

Игра 8 Скулптура“

Игра 9 „Директор“

Игра 10 „Книга за себе си“

Игра 11  „Топка в кръг“

Игра 12  „Две козлета“

Игра 13  „Дракон“

Игра 14  „Помоли за играчка“

Игра 15 Интерактивна игра „Аз и другите“

Игра 16 Интерактивна игра „Художници“

Игра 17 Интерактивна игра. „Повтори като свой любим герой“

  1. Заключение

Използвана литература:

  • Александрова, Мария. Техники за справяне с гнева и намаляване на агресивните прояви на децата/Мария Александрова // Педагогика, LXXXV, № 1/2013
  • Даскалова, Ф; Балабанова, М.; Златева, Сл., „Игра, общуване, език” изд. Благоевград., 1998 г.
  • Кънева, И. Интерактивни игри за превенция на агресивното поведение.// сп. Педагогика 2013
  • Петкова, Емилия. Да общуваме с децата безконфликтно / Емилия Петкова / Предучилищно възпитание., № 9/ 2010