Razrabotki

Игротерпия при хиперактивни деца

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 14 страници

Съдържание:

 1. Увод
 2. Теоретичен анализ
 3. Игротерапия при хиперактивните деца
 4. Роля на учителя за успешна игротерапия при хиперактивните деца
 5. Извод
 6. Заключение

Използвана литература:

 • Добрев, 3. Основи на дефектологията. София 1992.
 • Люцканова, Е. Специфични обучителни трудности и последствията от тях, 2004// http://ethnotolerance.org/biblioteka/.../Specifichni_obuchitelni_trudnosti.d
 • Николова, Р. Модел за равен шанс. Ловеч: Инфовижън, 2017.
 • Николова, Р. Корекционно-развиващите игри - важен фактор за приобщаващото образование на децата със СОП в условията на детската градина - Обогатяващо педагогическо взаимодействие в предучилищна възраст(Сборник). София: Изкуства 2/2016
 • Терзийска, П. Интегрираното обучение на децата със специални образователни потребности. Благоевград: Неофит Рилски, 2005.
 • Тополска, Е. Педагогическа подкрепа за ученици с хиперактивно поведение и дефицит на внимание. Целодневно обучение, 2012, № 2.
 • Топузов, Ив. Ерготерапия - първа част, София, 2006.
 • Топузов, И. Ерготерапия. София: СИМЕЛ,
 • Топузов, Ив. Ерготерапия - втора част, София, 2008.
 • Топузов, Ив, Ерготерапия - трета част, София, 2009