Razrabotki

Идеен проект за маркетинг и развитие на туристическите обекти до 2023 година

Продажна цена Цена 45.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Идеен проект - 26 страници

Съдържание

 1. Структуриране на проекта
 2. Въведение в управление на проекти
 3. Съставни елементи на проекта

2.1 План за действие

2.2 Логическа рамка(матрица)

 1. Изпълнение на проекта
 2. Резюме
 3. Работна теза
 4. Цел и задачи на изследването
 5. Причини за възникването на идеята
 6. Цели на проекта
 7. Заинтересовани участници
 8. Структура на територията на общината
 9. Визия за развитието на туризма в община Чипровци
 10. Маркетинг
 11. Стратегически цели и приоритетни дейности
 12. План за действие
 13. Ресурси. Управление на финансите
 14. Предназначение на бюджета на проекта
 15. Резултати
 16. Продължителност на проекта

Заключение

Литература:

 1. Вуцова, Ал., Топлева. С., Ръководтсво за управление на проекти в хранително-вкусовата и туристическа индустрия. 2017.
 2. Димитрова, Г., М. Доровска. Пет дължини свободен стил. Наръчник за де- бютанти по изготвяне и управление на художествен проект, С., 2007
 3. Найденов, Н, Управление на проекти, Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Русе, 2007
 4. Тодороа М, Вълчева Д. Управление на проекти. Велико Търново, Фабер, 2009.