razrabotki

Избирателна система – понятие, същност и водове

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

15 страници - курсова работа

Съдържание: 

 1. Избирателна система

         1.1. Понятие

 1. Обща характеристика на избирателна система
 2. Видове избирателни системи
 3. Избирателно право
 4. Характеристика на избирателното право
 5. Организация и провеждане на изборите
 6. Определяне на резултатите от гласуването

Използвана литература: 

 1. Конституционно право – проф. Стефан Баламезов, част II, Софи-Р 1993 г.
 2. Конституционно право – проф. Стефан Стойчев, част I, Сиела 1998 г.
 3. Избирателни системи и избирателни процедури – проф. Стефан Стойчев
 4. Лекционен курс
 5. Конституционно право на Република България – проф. Борис Спасов, 2002 г.
 6. Конституция на Република България
 7. Наказателен кодекс на Република България