Razrabotki

Извънкласна дейност: Клуб по математика „Развлекателна математика“

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-сценарии - 12 страници

Участници в клуб „Развлекателна математика“

В клуб „Развлекателна математика“ участват голям брой ученици от началното училище, които отдават приоритет на математиката.

За тази цел участващите в Клуб „Развлекателна математика“ са разпределени в 4 групи. Те обхващат съответно1, 2, 3 и 4 клас.

Целите в работата на клуба са:

  • развитие на интереса към математиката и логическото мислене,
  • работа в екип,
  • бърза и точна ориентация,
  • подреденост,
  • участие в олимпиади, състезания и математически турнири.

Литература:

  1. Тодоров, Ю., „Аудиовизуални и информационни технологии в образованието“, С., „Веда Словена – Ж. Г.“, 2009
  2. Тодорина, Д., Жирякова, П. Накъде след уроците, Технология на Извънкласна и извънучилищна дейност на учениците. Пл., 1995