razrabotki

Извънкласна и извънучилищна дейност на учениците от началното училище

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

12 страници - проект

Съдържание:

 1. Увод
 2. Същност и организация на извънкласната и извънучилищната дейност
 3. Възпитателни възможности на извънкласната и извънучилищната дейност.

3.1.   Центрове за работа с деца за извънкласна дейност

 1. Цел и задачи на извънкласната и извънучилищната дейност.
 2. Принципи на извънкласната и извънучилищната дейност
 3. Средства и методи на извънкласната и извънучилищната дейност.
 4. Заключение
 5. Анкетно приучване
 6. Анализ на резултатите

/Проучването направих в класа ученици на трети б клас на СОУ„….“ с класен ръководител ………... Броят на учениците в класа е деветнайсет./

 

Използвана литература:

 • Лиляна Тодорова. Основи на началната училищна възраст-Благоевград 1994г.
 • Лиляна Тодорова. Теория и методика на извънкласната и извънучилищната възпитателна дейност-Благоевград 1993г.
 • Атанас Попов. Извънкласната и извънучилищната дейност с учениците. Благоевград 1994г.