Razrabotki

Извънкласните и извънучилищните форми на обучение в началния курс - изобразително изкуство

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

12 страници - реферат

Съдържание

 1. Същност на извънкласната и извънурочна форма на обучение
 2. Организация на извънкласната и извънучилищната дейност
 3. Възпитателни възможности на извънкласната и извънучилищната дейност
 4. Извънкласни дейности по изобразително изкуство
 5. Същност на извънкласната и извънучилищната дейност по изобразително изкуство на учениците от I - IV клас
 6. Цели и задачи на извънкласната извънучилищната дейност по изобразително изкуство на учениците от I - IV клас
 7. Изводи и препоръки

Използвана литература:

 • Ангелова, Л., Пл. Легкоступ., „Теория и методика на изобразителното изкуство., С., 2014.
 • Занков, О., Развитие и диагностика на изобразителните способности на децата от предучилищна и начална училищна възраст. В.Т., 2005
 • Лиляна Тодорова. Основи на началната училищна възраст-Благоевград 1994г.
 • Лиляна Тодорова. Теория и методика на извънкласната и извънучилищната възпитателна дейност-Благоевград 1993г.
 • Атанас Попов. Извънкласната и извънучилищната дейност с учениците. Благоевград 1994г.