razrabotki

Изграждане на националната архивна система – етапи, структура, архивно законодателство

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

16 страници - реферат

Съдържание:

  1. Изграждане на национална архивна система
  2. Етапи на създаване на национална архивна система
  3. Структура на създаване на националната архивна система
  4. Архивно законодателство

Литература:

  1. Нейкова, А. – Архиви и общество, изд. „СОФИ-Р”, София, 2007
  1. Петкова, С. – Увод в архивознанието, Университетско издателство „Св.Св. Кирил и Методий”, В.Търново,1999
  1. Дуйчев, И. – Лекции по архивистика, Университетско издателство „Св. Климент Охридски, София 1993
  1. Електронна библиотека по архивистика и документалистика: www.electronic-library.org