Razrabotki

Изобразителна дейност – психологически, естетически, творчески и дидактически аспекти

Продажна цена Цена 20.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработкаа - 8 страници 

Съдържание

  1. Увод
  2. Психо-физиологически особености в развитието на детската изобразителна дейност
  3. Заключение

 

Използвана литература:

  • Ангелова, Л., Теория и методика на Изобразителното изкуство. С., 2014
  • Дамянов, Б ., Георгиева, Т., Методика по .изобразително изкуство работа с материали и техники, Пловдив, 2000
  • Димитров, Д. и др. Книга за учителя за 3 клас по изобразително изкуство „Просвета”, София, 2004
  • Димчев В. Изобразително изкуство. Методика. С. 1993
  • Занков,О., Развитие и диагностика на изобразителните способности на децата от предучилищна и начална училищна възраст, В. Търново, 2005
  • Папазов, Бл.Теория и методика на обучението по изобразително изкуство.Унив. изд.Ш.,1999