razrabotki

Изобразително изкуство - видове. Техники и жанрове.

Продажна цена Цена 45.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

19 страници - разработка

Съдържание:

Изобразителното изкуство

Видове изобразително изкуство  

Изобразителното изкуство (или визуалното изкуство) се дели на два основни дяла:

-Изящно изкуство

- Приложно изкуство  

Изящното изкуство  

  • Живопис
  • Скулптура

Релефната скулптура

         Монументалната скулптура

         Монументално-декоративна скулптура

         Моделирането

         Конструктивните дейности

         Архитектура

         Дизайн

  • Интериорен дизайн Промишлен дизайн
  • Уеб дизайн
  • Графичен дизайн

 

Декоративно приложно изкуство

Изпълнение на проект за текстил

Изпълнение на проект за украса на керамичен съд и на проект за керамично пано.

Изпълнение на проект за накит и проект за кован метал.

Изпълнение на проект за мозайка.     

Изпълнение на декоративни проекти и предмети, свързани с някои национални традиции.

Изпълнение на сувенирни кукли.

Изпълнение на сценографски проекти. 

Жанрове в изобразителното изкуство

Изобразителни дейности и техники на изпълнение

Рисуване

Апликиране

Изобразителни дейности и смесени техники на изпълнение

Апликиране

Моделиране

Рисуване

Изстъргване

Използвана литература:

  1. Ангелова, Л., Легкоступ, Пл., Методически разработки на уроци по изобразително изкуство 1-4 клас, Просвета, С. 2007
  2. Димчев, В., Изобразително изкуство / методика/, Просвета, С. 1993
  3. Ангелова, Л., Пл Легкоступ, Децата и изкуството У.И. „Св. Кл. Охридски”, С., 2005, 2009
  4. Ангелова, Л., Изобразителното изкуство в детската градина и началното училище – единна педагогическа система, У.И. „Св. Кл. Охридски”, С. 2010
  5. Папазов, Б., Теория и методика на обучението по изобразително изкуство, университетско издание „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 1999