razrabotki

Използване на ресурси на уеб-базирано кариерно образование в технологичното обучение

Продажна цена Цена 50.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

21 страници - разработка

Съдържание

 1. Увод. Използване на информационните технологии в образованието
 1. Уеб-базирани ресурси за кариерно образовани в технологичното обучение
 1. Електронно обручение
 1. Електронни образователни ресурси
 2. 4.1.Видове електронни образователни ресурси
 1. Видове електронни издания

5.1.1 Предимства на електронния учебник:

5.1.2Недостатъци на електронния учебник:

5.2. Електронни справочници

 1. Компютърни модели, конструктори и тренажори.
 1. Образователни възможности на мултимедийните технологии
 • Обхващащи ученето процеси
  • Себепознание и самооценка
 • Формулиране и осъзнаване на ясни и конкретни цели
 • Възприемане и осмисляне
 1. Заключение

 

Използвана литература:

 • Павлов, Д., Образователни информационни технологии. Модул първи, София, 2001
 • Павлов, Д.,Образователни информационни технологии, Модул втори, София, 2001
 • Павлов, Д., Образователни информационни технологии, Модул трети, София, 2003
 • Милков, Л., З. Марков. Информационните и комуникационни технологии в образованието. – Педагогика, 2002
 • Тошева, Е., Лекционен курс по Уеб-базирано кариерно образование.