razrabotki

Изпълнение на пробационната мярка задължителна регистрация по настоящ адрес

Продажна цена Цена 25.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

8 страници - разработка

Съдържание:

  1. Обща характеристика и възникване на наказанието пробация.
  2. Съдържание на наказанието "пробация".
  3. Пробационни мерки.
  4. Същност и изпълнение на пробационната мярка задължителна регистрация по настоящ адрес.
  5. Заключение.

Литература:

  1. Наказателен кодекс (Обн., ДВ, бр. 26 от 2 април 1968 г., в сила от 01.05.1968 г., последно изм., ДВ, бр. 13 от 7 Февруари 2017г.).
  2. Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (Обн., ДВ, бр. 25 от 3 април 2009 г., в сила от 01.06.2009 г., изм., ДВ, бр. 74 от 15 септември 2009 г., изм., ДВ, бр. 82 от 16 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 32 от 27 април 2010 г., изм., ДВ, бр. 13 от 7 Февруари 2017 г.).
  3. Гиргинов, Антон. Наказателно право на Република България. Обща част, стр.266, Софи- Р, 2002г.
  4. Стойнов, Александър. Наказателно право. Обща част. София 2013г., Сиела Норма АД.