razrabotki

Изразни средства в графичната рисунка

Продажна цена Цена 35.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

11 страници - реферат

         Съдържание:

  1. Увод
  2. Графика и графичното изкуство
  3. Графиката като рисунка

3.1. Изразни средства в графичната рисунка

  1. Раздел „Графика" по изобразително изкуство

4.1. Видове и жанрове

4.2.Изразни   средства

4.3. Техники и материали

  1. Заключение

Литература:

 [1] Алексиева, Е., Рисунките в психологическото изследване на личността. С, 2000, 54-58.

[2] Бояджиева, Н., Възпитание чрез изкуството. С., 1994, 19-20.

[3] Занков, О., Развитие и диагностика на изобразителните способности на

децата от предучилищна и начална училищна възраст. В.Т., 2005, 8.

[4] Легкоступ, П., Изкуство, творчество, интелектуално възпитание. В. Търново, 2006, 138.

[5] Минчев, Б. и др., Ръководство за изследване на детето – І част. С., 2000, 231.

[6] Мухина, В., Изобразителната дейност на детето като форма за усвояване на социалния опит. С., 1985, 208.

[7] Шванцара, Й. и др., Диагностика на психичното развитие. С., 1988, 239.