Razrabotki

Израстването на градските центрове в българското пространство през ХVІІІ-ХІХ век.

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 13 страници

Съдържание:

  1. Начало на българското възраждане
  2. Промени настъпили след 18 век в градовете
  3. Развитие на градските структури през ХVІІІ-ХІХ век.
  4. Историко-социални предпоставки за развитие на градски центрове
  5. Израстването на градските центрове в българското пространство през ХVІІІ-ХІХ век

Литература:

  • Бонева, В. Възраждане: България и българите в преход към новото време, Шумен, 2005.
  • Генчев, Н. Българско възраждане, С., 1988.
  • Генчев, Н. Научни трудове. Т. 1-2. С., 2003.
  • Даскалов, Р. Как се мисли Българското Възраждане. С., 2002.
  • Стоянов, Ив. История на Българското възраждане, С., 2010.