razrabotki

Изследване на скоросатно-силовите възможности на децата от предучилищна възраст

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

13 страници - изследване (разработка)

Съдържание:

 1. Увод
 1. Коментар на литературните източници
 1. Постановка на проблема за развитие на скоростно силовите качества чрез игрите
 1. Цел и задачи на изследването

4.1.  Цел и задачи на изследването

4.2. Задачи на изследването

 1. 3. Методика на изследването

4.1.1. Организация на изследването

 1. Изводи и препоръки

Литература: 

 1. Алексиев, Р. Двигателната дейност в детската градина - Шумен, 2006;
 2. Аврамова, С. П. Буюклиев Моторика на децата от предучилищна възраст. Ст. Загора, 1987г.;
 3. Бъчваров, М. В. Фильов, Скокова издържливост, НСА-прес, 2005
 4. Кадийски, Ив., Развитие на двигателните качества при ученици от начална училищна степен на ЕСПУ, С., 1989
 5. Кадийски, Ив. И колектив, Подвижни игри за НУВ, ВПИ, Благоевград, 1990
 6. Костов, К., Евг. Кавдански, Подвижни игри, Благоевград, 1993
 7. Писарски, К., Спортно-забавни игри, “М и Ф”, С., 1982