razrabotki

Изследване върху физическата дееспоосбност на учениците от начална училищна възраст

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

9 страници - изследване (курсова работа) 

 

Съдържание: 

 1. Увод
 2. Постановка на проблема
 3. Цел на изследването
 4. Организация и методика на изследването
 5. Задачи на изследването
 6. Изводи

Литература:

 1. Димитрова, Св. Физическо възпитание и личностно формиране на подрастващите. Научни трудове на ВИФ " Г. Димитров ", ХХІV, кн. ІІ, 1980
 2. Костов, К., Ст. Иванов, Книга за учителя – 1-4 клас, Просвета, С, 2003-2005.
 3. Момчилова, А. Средства и методи за развитие на координационните способности на учениците от І до ІV клас, Списание " Начално образование "1996/№ 1
 4. Момчилова, А. Проблемът за координационните способности в начална училищна възраст като предпоставка за успешна спортна реализация, сп. Спорт и наука, С., бр. 8, 1995,
 5. Момчилова, А. Развитие на координационните способности на учениците от І – ІV клас, сп. Педагогика, С., бр. 3, 1996.