razrabotki

Изследване. Гимнастическата дейност в обучението по физическо възпитание

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

11 страници - курсова работа (изследване)

СЪДЪРЖАНИЕ:

  1. УВОД
  2. ПОСТАНОВКА НА ПРОБЛЕМА
  3. ЦЕЛ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
  4. ЗАДАЧИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
  5. ОРГАНИЗАЦИЯ НА МЕТДИКА
  6. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЛИТЕРАТУРА:

  1. Книга за учителя – 1-4 клас, Просвета.
  2. Костов, К., Р. Русев, М. Глушкова, Ив. Кадийски, Ат. Георгиев, Теория и методика на физическото възпитание, Благоевград.
  3. Димитрова, Св., Екология на човешкото развитие, спорт и здраве, С., 1996
  4. Йорданов, Д. и кол., гимнастическа терминология, С., МФ , 1987