razrabotki

Изследване готовността на децата за училище по математика в 1 клас

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

10 страници - изследване

Съдържание:

  1. Увод
  2. Изследване за училищна готовност по математика

С цел проучване на математическата подготовка на първокласниците се проведе изследване на 24 деца, първокласници.

Задачи на изследването: установяване на изходящи умения от децата постъпили в първи клас свързани с: броене, събиране, изваждане, геометрични фигури. Установяване на основните им знания. 

Тест за училищна готовност:

В теста за училищна готовност са използвани 5 задачи, както следва:

  • Първа задача: броене;
  • Втора задача: установяване на съответствие между множества
  • Трета задача: Цифри
  • Четвърта задача: Събиране и изваждане
  • Пета задача: Геометрични фигури

Изводи:

Препоръки:

         Използвана литература:

  • Бижков, Г. Тест за диагностика на децата за училище. 2011.
  • Димитров, Д. Подготовка на децата за училище по математика. Бл., 2011.
  • Димитров, Д., А. Манова. Методика на обучението по математика в началните класове. Бл., 2013.