Razrabotki

Изследване готовността на децата за училище по математика в 1 клас. 3 Вариант

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Изследване - 12 страници

Съдържание:

 1. Увод
 2. Изследване за училищна готовност по математика
 3. Диагностика: Равнище на знанията. Модифициран тест за училищна готовност по Бижков
 4. Изводи
 5. Литература
 1. Изследване за училищна готовност по математика

С цел проучване на математическата подготовка на първокласниците се проведе изследване на 20 деца, първокласници.

Изследването се проведе в ОУ „……………………“ град ………………….., с ученици от първи клас, в класа  на г-жа …………………..

Задачи на изследването: установяване на изходящи умения от децата постъпили в първи клас свързани с:

 • броене,
 • събиране,
 • изваждане,
 • геометрични фигури.
 • Установяване на основните им знания.

Литература:

 • Бижков, Г. Тест за диагностика на децата за училище. 2011
 • Димитров, Д. Подготовка на децата за училище по математика. Бл., 2011
 • Димитров, Д., А. Манова. Методика на обучението по математика в началните класове. Бл.., 2013