Razrabotki

Изследване готовността на децата за училище по математика. 4 Вариант

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Изследване - 10 страници

Съдържание:

  1. Увод
  2. Изследване за училищна готовност по математика
  3. Диагностика: Равнище на знанията. Модифициран тест за училищна готовност по Бижков
  4. Изводи
  5. Литература

 

С цел проучване на математическата подготовка на първокласниците се проведе изследване на 11 деца, първокласници.

Изследването се проведе в ОУ „…………“ град ………., с ученици от първи клас, в класа  на г-жа ………….

Тест за училищна готовност:

В теста за училищна готовност са използвани 5 задачи, както следва:

Първа задача: Колко са мишлетата на картинките? 

Втора задача: ...........

Трета задача:.............

Четвърта задача:............

Пета задача:.....................

Диагностика: Равнище на знанията

Модифициран тест за училищна готовност по Бижков

Изводи и препоръки

Приложение: Тест за училищна готовност по математика

Литература:

  • Бижков, Г. Тест за диагностика на децата за училище. 2011
  • Димитров, Д. Подготовка на децата за училище по математика. Бл., 2011
  • Димитров, Д., А. Манова. Методика на обучението по математика в началните класове. Бл.., 2013