razrabotki

Изследване. Диагностика на деца със специални образователни потребности (СОП)

Продажна цена Цена 50.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

18 страници - изследване и диагностика

Съдържание:

Увод

Теоретична част

  1. Деца със специфични обучителни трудности
  2. Изисквания към преподавателите при работа с ученици със специални образователни потребности и полезни стратегии

Организация на изследването

1. Характеристика на дете

Наблюдение на урок по Български език

На тема „Четене на думи с буква „Л”

2. Въпроси, които зададох на Ресурсния учител

3. Анализ

            Използвана литература:

  • Атанасова, А. Специфични нарушения на способността за учене. Дислексия и други специфични нарушения в начална училищна възраст. С., Изток-Запад, 2006
  • Карагьозов, Ив., Психология и педагогика на деца с интелектуална недостатъчност, Ш., 2000
  • Матанова, В. “Психология на аномалното развитие”, С., 2003
  • Терзийска, П., „Студентите със специални образователни потребности – подкрепа за качествено образование и достоен живот”, Благоевград, 
  • Терзийска П., „Децата със специални образователни потребности в общата образователна среда”, университетско издателство, Бл., 2012 г.