Razrabotki

Изследване. Захарен диабет

Продажна цена Цена 45.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

24 страници - изследване

Съдържание:

ПЪРВА ГЛАВА

 1. Характеристика на заболяването
 2. Видове захарен диабет
 3. Причини за възникване на диабета
 4. Клинична картина на проявения захарен диабет
 5. Диетично и медикаментозно лечение
 6. Превенция

Използвана литература

ВТОРА ГЛАВА. ДИЗАЙН НА ИЗСЛЕДВНЕТО

 1. Цел на психологичното изследване
 2. Обект на изследването
 3. Предмет на изследването
 4. За дачи
 5. Методи на изслседването
 6. Характеристика на изследваните лица
 7. Психологически инстументариум

ТРЕТА ГЛАВА. АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ДАННИТЕ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО

ЧЕТВЪРТА ГЛАВА. ПСИХОЛОГИЧЕН ПРОФИЛ