razrabotki

Изследване. Игровата дейност в обучението по физическо възпитание

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

14 страници - изследване (реферат)

Съдържание:

 1. Увод
 2. Постановка на проблема
 3. Анализ на литературни източници
 4. Цел на реферата
 5. Задачи
 6. Организация и методика на изследването
 7. Резултати и анализ на резултатите
 8. Изводи и препоръки
 9. Резултати и анализ на резултатите

  Литература:

  1. Кадийски, Ив., Развитие на двигателните качества при ученици от начална училищна степен на ЕСПУ, С., 1989
  2. Кадийски, Ив. И колектив, Подвижни игри за НУВ, ВПИ, Благоевград, 1990
  3. Костов, К., Евг. Кавдански, Подвижни игри, Благоевград, 1993
  4. Елконин, Д., Психология на играта, “Народна просвета”, С., 1984