razrabotki

Изследване. Използването на информационните технологии в урочната дейност

Продажна цена Цена 60.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

17 страници - изследване

Съдържание:

 1. Увод
 1. Използването на информационните технологии в началното училище
 1. Предмет, цел и задачи на изследването
 1. Провеждане на изследването
 1. Анализ на резултатите от анкетата с учениците
 1. Изводи
 1. Заключение

Използвана литература:

 1. Бонева, Е., Н. Цанков, И. Дамянов Информационни технологии в образованието, Учебно помагало, Благоевград, 2008,
 2. Ганев, Ст., „Аудиовизуални и информационни технологии в обучението”, С., 2001
 3. Михайлов, В., Предизвикателства на аудиовизуалните комуникации, С., 1996
 4. Павлов, Д., и колектив, НОВИ подходи към използване на информационните и комуникационни технологии в обучението на учители Сб. стат. С., 1999